KOLAGENOVÉ INJEKCE GUNA

KOLAGENOVÉ INJEKCE  
Kolagen GUNA se aplikuje lokálně do místa bolesti nebo místa poruchy funkce. Cílem je nahradit, posílit a obnovit tkáně a tím ochránit kloubní struktury. Kolagen je hlavní součástí vazů, šlach, kostí, chrupavek, svalů a kůže. Vlivem stárnutí, po úrazech a po namožení dochází k typickým změnám ve struktuře kolagenových vláken, vlákna ztrácí svou pružnost a sílu. Vláknitá nekvalitní tkáň se přemění ve tkáň zjizvenou s jinými mechanickými vlastnostmi.


Injekční aplikací kolagenových vláken do poškozené oblasti se zlepšují mechanické vlastnosti kloubů a vazů. Aplikace kolagenových injekcí GUNA je bezpečná a téměř nebolestivá. GUNA se dobře snáší, nebyly zaznamenány vedlejší účinky. GUNA nevyvolává alergické reakce. Kolagenové injekce GUNA lze kombinovat s aplikací kyseliny hyaluronové do kloubů.

KOLAGENOVÉ INJEKCE - POUŽITÍ

 1. Poúrazové stavy  (podvrknutí kloubu, naražení kloubu, mechanické poškození vazů a šlach, leze menisků)
 2.  Akutní ústřel páteře
 3. Bolesti SI skloubení
 4. Artozy kyčelních a kolenních kloubů v akutním zánětu
 5. Tenisový loket akutní i chronické problémy
 6. Zmírnění procesů přirozeného stárnutí - degenerativních poruch kloubů (artroza kolen, kyčlí, oslabení šlach a vazů)
 7. Poškození kloubů, šlach a vazů po zvýšené zátěží a zároveň prevence mikrotraumat (sportovní výkony, zvýšení pevnosti kloubů, u vazů zvýšení síly v tahu, zánět Achillovy šlachy, tenisový loket)

Mechanické zpevnění má protibolestivý efekt, který je podporován účinkem protizánětlivým, kromě kolagenu obsahují injekce i pomocné látky přírodního původu (Arnika, Drosera,  Hypericum, kyselina askorbová, glukonát hořečnatý, pyridoxin, riboflavin, thiamin, kyselina citronová aj)
KOLAGENOVÉ INJEKCE  -  APLIKACE

 • U akutních obtíží se aplikuje GUNA  2x týdně
 • U chronických problémů GUNA 1x týdně
 • Prevence poškození při sportovních výkonech GUNA 1x měsíčně

KOLAGENOVÉ INJEKCE - GUNA - CENA

 •  1 ampule kolagenové injekce GUNA - 250Kč

Klinické zkušenosti
více informací na www.edukafarm.cz

Různé formy revmatických onemocnění představují až 20 % vytížení ambulance praktického lékaře; jsou častou příčinou pracovní neschopnosti a objevují se ve stále mladších věkových skupinách ekonomicky aktivního segmentu obyvatelstva. V současnosti je známo kolem 200 revmatologických chorob, zahrnujících postižení kloubů a přilehlých tkání, resp. pojiva (tj. periostu, svalů,šlach, úponů a vazů). K nejčastějším diagnózám pak patří zánětlivá onemocnění (revmatoidní artritida, arthritis uratica, morbus Bechtěrev aj.), osteoartróza (v anglosaské literatuře nazývaná osteoarthritis), osteoporóza, revmatismus měkkých tkání a bolesti zad.

APLIKACE KOLAGENU V POROVNÁNÍ
S KLASICKOU LÉČBOU

V léčbě bolesti provázející choroby pohybového aparátu se velmi úspěšně uplatňují přípravky tzv. fyziologické regulační medicíny (FRM), tj. postupu založeného na podávání nízkých koncentrací látek přirozeně se vyskytujících v lidském organismu. Jednou z užívaných substancí je kolagen, jenž můžeme charakterizovat jako extracelulární, ve vodě nerozpustný strukturální glykoprotein tvořící základní stavební jednotku pojivových tkání (v tělech savců až 1/3 veškerých obsažených bílkovin). Je funkční součástí kloubní chrupavky, kloubního pouzdra, periartikulární matrix i svalů. Kolagen je odbouráván různými kolagenázami (např. metaloproteinázami), zvýšeně pak např. při osteoartróze. Po 60. roce věku dochází u člověka k prudkému poklesu biosyntézy kolagenu.

Jednou z významných příčin bolestí pohybového ústrojí je ochablost vnitřních a vnějších stabilizačních kloubních systémů. Ochablé podpůrné systémy vyvolávají kloubní hypermobilitu, zejména v nefyziologických polohách, v nichž dochází k předčasnému opotřebení těchto systémů, což dále zvyšuje riziko progresivní degenerace chrupavky. Obleněné nebo hypermobilní součásti podpůrného systému stimulují receptory bolesti a zvyšují napětí svalů v okolí kloubu. Při zpevňování stabilizačních systémů kloubů místně podaným kolagenem jde nejen o regeneraci struktury (vytvoření biologické podpory, tzv. Bioscaff old), ale také o analgetické působení. Lokálně podaný kolagen přispívá též k odstranění bolestivých kontrakcí svalstva v okolí kloubu a k obnově jeho funkce i funkce postiženého kloubu.

Základní účinnou složkou zdravotnických prostředků Guna MD je kolagen (v dávce 300 μg) v kombinaci s adjuvantními rostlinnými extrakty. K hlavním terapeutickým funkcím kolagenu řadíme tzv. bariérový efekt, lubrikační aktivitu a podporu eventuální souběžné farmakologické léčby. Transport kolagenu na místo určení spolu s dalšími účinnými a pomocnými látkami je založen na patentem chráněném systému „collagen injectable drug delivery system“. V principu tedy kolagen znovu umísťujeme tam, kde ho je nedostatek, kde posiluje, strukturuje a vytvořením tzv. adhezivní bariéry chrání tkáň chrupavky, šlach, vazů a kloubního pouzdra. Kolagen dále zlepšuje lubrikaci kloubu a kvalitu kolagenových fibril a následně funkci veškerých anatomických struktur, kde je kolagen zastoupen.

Z adjuvantních rostlinných výtažků si připomeňme extrakt arnikový, z pěnišníku zlatého, kolokvinty obecné, vilínu viržinského, ploštičníku hroznatého a třezalky tečkované. Extrakt z arniky horské (Arnica montanaL.) se užívá mnoho let při kloubních zánětech, otocích a tupých poraněních kloubů, svalů a podkoží. Z obsahových látek vyniká účinkem zejména dihydrohelenalin, který blokádou transkripčního faktoru NF-kappa-B omezuje syntézu prozánětlivých cytokinů a enzymů, dále arnikafl avon, působící analgeticky na periferních nervových zakončeních, arnisterol a xantofyl, podporující granulaci a epitelizaci, a antisepticky účinkující thymol.Výtažek z pěnišníku zlatého (Rhododendron chrysanthumPall.) je zejména ruskou tradiční medicínou užíván jako antiuratikum a antirevmatikum. Účinnou látku tvoří diterpenový alkohol andromedotoxin s antineuralgickým působením. Efektivně se podává při chronických bolestech pohybové soustavy reagujících na změny počasí s tendencí ke zhoršení
v klidu, v noci a provázených paresteziemi.

Terapeutické přístupy k chorobám pohybového ústrojí v poslední době doznávají jistých změn. Přibývá totiž rizikových pacientů, ať už vysokého věku, nebo s komorbiditami, které znemožňují
zejména dlouhodobé systémové podávání klasických léčiv (salicylátů a dalších nesteroidních antifl ogistik/antirevmatik, antimalarik, kortikosteroidů, imunosupresiv, cytostatik, solí zlata, penicilaminu a analgetik-antipyretik či anodyn), ve většině případů zatížených závažnými nežádoucími účinky a potenciálními lékovými interakcemi (gastro- a hepa totoxicita, retence tekutin, hemoragická diatéza, iatrogenní diabetes mellitus, osteoporóza atd.). Tito pacienti však trpí značnými myoskeletálními bolestmi (a v důsledku toho sníženou kvalitou života), proto je třeba nabídnout jim moderní, účinný a přitom komfortní koncept léčby.
 

NAŠE ORDINACE