RÁZOVÁ VLNA

Rázová vlna je léčebná metoda, kterou ve spektru rehabilitačních metod řadíme do oblasti fyzikální terapie. Používá se při postižení pohybového aparátu, hlavně k ošetření úponových bolestí. Je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně, kde dochází k několika reakcím (zmírnění bolesti v místě aplikace, zvýšení mikrocirkulace v ošetřené tkáni, ve které při větším prokrvení dochází ke zvýšení a urychlení tkáňového metabolismu).
 Terapie rázovou vlnou využívá akustické vlny s vysokou amplitudou a skokovou změnou tlaku. Tyto parametry vyvolávají v tkáních řadu léčebných efektů, jako je například urychlené hojení tkání a regenerace buněk, zmírnění bolesti a obnovení rozsahu pohybu. Všechny procesy zmiňované v této sekci, se typicky objevují při terapii současně a jsou využívané pro léčbu chronických, subakutních i v některých případech i akutních indikací.
Potvrzené léčebné účinky rázové vlny:

 • tvorba nových cév
 • potlačení chron. Zánětu
 • stimulace produkce kolagenu
 • rozpuštění kalcifikovaných fibroblastů
 • disperze mediátoru bolestivá-uvolnění trigger pointů

Nejčastěji indikované stavy k terapii rázovou vlnou jsou:
.akutní a chronické bolesti paty včetně ostruh patních kostí

 • léčba tenisového lokte a jiných bolestí v této oblasti
 • bolesti ramenního kloubu
 • omezení pohyblivosti
 • doléčení zánětu Achillovy šlachy
 • bolest po nadměrné zátěži kolene
 • bolesti v oblasti velkých hrbolů stehenních kostí

Samotné ošetření rázovou vlnou se provádí po nanesení dostatečné vrstvy gelu na postiženou oblast. Gel je nezbytný pro efektivní přenos rázových vln do tkáně.

Terapie rázovou vlnou se nedoporučuje u těchto stavů
Rázová vlna by se nikdy neměla aplikovat u nemocných s nádorovým onemocněním nebo poruchami krevní srážlivosti, tedy ani při užívání chronické antikoagulační terapie. Kontraindikací je také systémové zánětlivé onemocnění a gravidita. Při úvodním vyšetření se vždy ptáme na předchozí terapii postiženého místa. V případě lokální aplikace kortikoidu odkládáme terapii o tři až šest týdnů; pokud nemocný absolvoval analgetické rentgenové ozařování, činí doba odkladu šest až dvanáct týdnů v závislosti na lokálním nálezu.


Možné nežádoucí účinky
Je potřeba dodat, že aplikace rázové vlny může být nepříjemná a dokonce i bolestivá. Celkově je však pacienty dobře tolerována. Po aplikaci může dojít po odeznění analgetického účinku přechodně ke zhoršení bolesti, v místě aplikace se mohou objevit petechie nebo hematom, eventuálně otok měkkých tkání.


Frekvence terapie rázovou vlnou?
Terapii by vždy měl doporučit ošetřující lékař, který vždy zhodnotí i veškeré kontraindikace tohoto způsobu léčby.
Většinou se doporučuje podle lokality postižení  4-5 ošetření v týdenních intervalech.
Bezprostředně po aplikaci by nemocný měl především vyloučit činnosti, které vedly ke vzniku jeho potíží. Velmi často je žádoucí tuto léčbu doplnit o další rehabilitační postupy, nejčastěji o individuální tělesnou výchovu, proto je vhodnější k této terapii přistoupit po vyšetření rehabilitačním lékařem.
V případě potřeby je pacient vybaven protetickými pomůckami (ortopedické vložky, epikondylární páska).
 

NAŠE ORDINACE